Performans Yönetimi


Performans Yönetimi

İpragaz'da 2005 yılında başlatılan "Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi" ile birlikte performans yönetimi, işe alım, eğitim / geliştirme ve kariyer planlama gibi İnsan Kaynakları sistemleri entegre hale getirilerek tüm İpragaz çalışanlarının dahil olacağı yaşayan bir sistem yaratılmıştır.

Bu kapsamda, her İpragaz çalışanında olması gereken İPRAGAZ TEMEL YETKİNLİKLERİ'nin yanı sıra, satış, pazarlama, teknik, mali işler, lojistik vb. iş ailelerinin yetkinlikleri de belirlenmiştir. Söz konusu yetkinlikler, yıl içerisinde hedeflere ulaşmak için kullanılan, gelişime açık araçlar niteliğindedir. Dolayısıyla kişisel gelişim ve kariyere yön verecek olması açısından etki edeceği en önemli sistem PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ'dir. İpragaz'da her çalışan kendi performansını kendisi yönetmekten sorumludur.Böylece;

  • Verimli çalışma sağlanmakta ve iş memnuniyeti artırılmaktadır.
  • Gelişim ve eğitim ihtiyaçları belirlenerek çalışanların yetkinlikleri geliştirilmektedir.
  • İşe alım sürecinin etkinliği ölçülmektedir.
  • Kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri etkin olarak çalışabilmektedir.