İpragaz kalitesiyle iPApp’taki yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için iPApp’i hemen ziyaret edin.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları
Eğitim

İpragaz Akademi’nin farklı bakış açısıyla, inovatif teknikleri ve sürdürülebilir başarısıyla tüm sektörlerin akademi programlarına ilham vermek.
İpragaz Akademi'de öğrenme ve gelişimde fırsat eşitliği sağlayarak tüm çalışanların iş süreçlerini daha iyi hale getirmek, gelecek hedeflerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine fark yaratacak öğrenme deneyimleri sunmak.

İpragaz Akademisi, sınıf içi eğitimlerin yanı sıra değerlendirme merkezi ve geri bildirim süreçleri, atölye çalışmaları, uzaktan eğitim, koçluk ve sohbet toplantıları ile desteklenmektedir. Artık İpragaz’da insana yatırımın en önemli aşaması olan eğitim ve gelişim, şirket kültürümüzün değişmeyen bir parçası haline gelmiştir.

Günümüz iş yaşantısında firmalar arası en büyük rekabet unsuru ‘çalışanlar’dır. Bir adım ötesinde, markayı bulunduğu konuma getirenler yine o markanın çalışanlarıdır. Bu nedenle, son yıllarda tüm dünyada ve özellikle de ülkemizde insana yapılan yatırımda dikkat çekici şekilde bir artış gözlemlenmektedir. İpragaz olarak çalışanlarımıza yaptığımız yatırımları yeni bir boyuta taşımak maksadıyla tasarlanmış Akademi programımız kapsamında amacımız, İpragaz çalışanlarının yetkinliklerini, liderlik özelliklerini ve vizyoner bakış açılarını geliştirmektir. Şirket misyonumuzu ve ortak değerlerimizi destekleyen bu gelişim süreci, kişilerin bulundukları pozisyonlardaki iş tanımları ve gerekli yetkinliklere göre dizayn edilmiştir.

Çalışan Profili

Sosyal Olanaklar

 • Öğle yemeği
 • Personel servisleri (genel müdürlük ve tesisler)
 • Özel sağlık sigortası
 • Ferdi kaza sigortası
 • Bireysel Emeklilik Sistemi

Performans Yönetimi

İpragaz'da 2005 yılında başlatılan "Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi" ile birlikte performans yönetimi, işe alım, eğitim / geliştirme ve kariyer planlama gibi İnsan Kaynakları sistemleri entegre hale getirilerek tüm İpragaz çalışanlarının dahil olacağı yaşayan bir sistem yaratılmıştır. 
 
Bu kapsamda, her İpragaz çalışanında olması gereken İpragaz temel yetkinliklerinin yanı sıra, satış, pazarlama, teknik, mali işler, lojistik vb. iş ailelerinin yetkinlikleri de belirlenmiştir. Söz konusu yetkinlikler, yıl içerisinde hedeflere ulaşmak için kullanılan, gelişime açık araçlar niteliğindedir. Dolayısıyla kişisel gelişim ve kariyere yön verecek olması açısından etki edeceği en önemli sistem Performans Yönetimi Sistemi'dir. İpragaz'da her çalışan kendi performansını kendisi yönetmekten sorumludur. 
 
Böylece; 
 • Verimli çalışma sağlanmakta ve iş memnuniyeti artırılmaktadır.
 • Gelişim ve eğitim ihtiyaçları belirlenerek çalışanların yetkinlikleri geliştirilmektedir.
 • İşe alım sürecinin etkinliği ölçülmektedir.
 • Kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri etkin olarak çalışabilmektedir.

Süreç Hedefleri

 • İş süreçlerinin akışını sürekli analiz ederek, entegre insan kaynakları anlayışı içerisinde, değişen ve gelişen organizasyonumuz için iyileştirici yöntemler geliştirmek ve uygulamak.
 • Tüm iş süreçlerini sistem yaklaşımı çerçevesinde gözlemleyerek; sistemde aksayan ve/veya işlevsel olmayan süreçleri güncellemek ve organizasyonel gelişime paralel yeni iş süreçlerini ekleyerek prosedürlerini oluşturmak.
 • İpragaz'ın vizyon ve misyonuna paralel, strateji ve hedeflerine uyumlu, organizasyonun ve personelin yetkinliklerini temel alan, uygulanabilir ve değerlendirilebilir insan kaynakları stratejilerini oluşturmak ve sürekli geliştirmek.
 • İpragaz'ın vizyon ve misyonuna paralel İnsan Kaynakları vizyon ve misyonunu tüm çalışmalarımızda gözeterek, organizasyon yapımız ve kültürümüz içerisinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak.