İçeriğe atla
İpragaz kalitesiyle iPApp’taki yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için iPApp’i hemen ziyaret edin.

LNG NEDİR?

Genel Özellikleri

 • Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı aza geçer ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG) olarak adlandırılır.
 • Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür. 
 • Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve konomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir. 
 • LNG'nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46'dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır.  Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg'dır. 
 • LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur. 
 • LNG'nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır. 
 • LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur. 
 • Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.

Avantajları

 • Tüm enerji ihtiyacını tek bir merkezden karşılayabilme
 • Otomatik kontrolle donatılmış depolama sistemi dizaynıyla minimum arıza riski
 • 7/24 kesintisiz teknik servis hizmeti
 • Uzun mesafelere taşıma ve ikmal kolaylığı 
 • Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti
 • Yaygın kullanım alanı
 • Doğayla dost
 • Sistem LNG ile çalışacak yakıcı cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkanı
 • Baca gazlarındaki ısıdan maksimum faydalanmayla yüksek ısıl verim 
 • Düşük ortam sıcaklıklarında dahi yüksek yakıt performansı
 • Alternatif yakıtlara göre avantajlı fiyat

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

 
 Kimyasal İçeriği  Metan(CH4), Ayrıca C2H6, C3H8 ve bazı diğer hidrokarbonlar
 Molekül Ağırlığı (kg/kmol)  16,04
 Kaynama Noktası(°C)  -162
 Likit Yoğunluğu (kg/lt)  0,46
 Gaz Yoğunluk (kg/)  0,76
 Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°C)  580
 Maksimum Alev Sıcaklığı (°C)  1.954
 Parlama Limitleri (Hava ile Karışım Oranı)  %5 - %15
 Üst Isıl Değer (kcal/kg)  12.930
 Üst Isıl Değer (kcal/Sm³)  9.825
 Sıvı/Gaz Genleşme Oranı  600
 Buharlaşma Basıncı (15 °C'de)  230