İçeriğe atla
İpragaz kalitesiyle iPApp’taki yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için iPApp’i hemen ziyaret edin.

Emin Ellerdesiniz

Kendinizi emin ellerde hissetmeniz için...

İpragaz, sektöründe "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı alan ilk şirkettir.
İpragaz, ISO 9001:2015 standartları teknik bölüm kapsamında uygulanır. Halkımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutar ve doğal çevreyi korumak için teknolojinin getirdiği tüm imkanları kullanır.
İpragaz, ulusal ve uluslararası standartlara göre en üst seviyede tedbirleri almak için başlatmış olduğu çalışmalarla, 2001 yılında sektöründe ilk defa "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"ni kurmuş ve OHSAS 18001:2008 Belgesi'ni almıştır.
İpragaz tüpleri, EVAS-Ev Aletleri Sanayi A.Ş. tarafından "Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği"ne (99/36/AT) göre üretilir ve Pi markasıyla işaretlenir. 
İpragaz, 2004 yılında Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın (EFQM) 5 aşamalı "Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk Programı"nın birinci aşaması olan "Mükemmeliyette Kararlılık'' sertifikasını teknik bölüm kapsamında almaya hak kazanmıştır.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle İpragaz, 2003 yılında bayi ve servis elemanlarına yönelik güvenli LPG kullanım tekniği ve müşteri ilişkileri eğitimlerini tamamlamıştır. Böylece bayi ve servis elemanlarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "MEB-İpragaz Sertifikalı Montaj Uzmanı" brövesi alan ilk firma olmuştur. 
İpragaz, 1998 yılında Yarımca Tesisi'nde kurduğu "Eğitim Merkezi" ile sektörde kendi personeli dışında kamu ve özel kurumlara da eğitim veren ilk firma olmuştur. Bu eğitimlerle her yıl yaklaşık 3000 kişiye LPG yangınlarına müdahale konusunda teorik ve pratik bilgiler verilir. 
Teknik Departman bünyesinde bulunan "Tank Kontrol ve Bakım Birimi" 28 Temmuz 2004 tarihinde Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "B Tipi Muayene Kuruluşu" olarak akredite edilmiştir. İpragaz, TÜRKAK tarafından "TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşları'nın Çalıştırılmaları için Gerekli Kriterler" standardına göre sektöründe ilk akredite edilen "B Tipi Muayene Kuruluşu" olarak yine bir ilke imza atmıştır. İpragaz, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyona dayanarak mülkiyetinde bulunan LPG stoklama tanklarının periyodik test ve kontrollerinin belgelendirilmesini yapmaktadır. İpragaz, Türkiye LPG sektöründe bu kriterleri sağlayan ilk ve tek kuruluş olarak, sektör liderliğini bir kez daha kanıtlamıştır. 
İpragaz, Türkiye'de teorik ve işlevsel tatbikatları kapsayan "Afet Yönetimi ve Acil Durum Planları" konusunda Amerika Birleşik Devletleri Federal Afet Kurumu "FEMA" eğitmenleri tarafından sertifikalandırılan ilk LPG şirketi olmuştur. FEMA tarafından sertifikalandırılmış olan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ile yürüttüğü ortak çalışma sonucunda; FEMA'nın kriterlerini yerine getiren İpragaz, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından belgelendirilmiştir.
İpragaz Aliağa, Ankara ve Pınarbaşı Tesislerinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar için, Çevre ve Orman Bakanlığı İpragaz'ı Çevre Beratı'yla ödüllendirmiştir. İpragaz A.Ş. Yarımca Stoklama ve Dolum Tesisi, Kocaeli Sanayi Odası tarafından 2001 yılında Şehabettin Bilgisu Çevre Teşvik Ödülü'nü, 2004 yılındaysa Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülü'nü kazanmıştır. 

...var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.