Sıkça Sorulan Sorular

LNG – Sıkça Sorulan Sorular

LNG Satış Tarifesi = a + b + c + KDV
a : LNG Terminal Çıkış Fiyatı
b : ÖTV
c : İletim dahil şirket masraf payı ve ticari kar. (Değişken bir çok maliyet kaleminden oluşmaktadır)
Burada;
Müşteri tüketim miktarı (Sm³ /yıl, Sm³ /ay, Sm³ /gün),
Müşteri işletmesinin LNG terminaline olan uzaklığı,
Müşteri işletmesinde şirketimizce yapılacak LNG tank, tank sahası ekipman ve tesisat yatırım büyüklüğü,
Müşteri LNG tankı kapasitesi,
Müşteri ödeme vadesi gibi birçok faktörün etkisi dikkate alınmaktadır.
Not:
1 Sm³ doğal gaz, 15°C ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ doğal gaz hacmine eşittir.
Satış fiyatlarında, doğal gazın 9.155 kcal/Sm³ üst ısıl değeri esas alınmaktadır.

İpragaz ADR mevzuatına (Tehlikeli Maddelerin Karayolları İle Taşınması) ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifine uygun, (pi) işareti taşıyan LNG tanker tanklarına sahiptir. 25 m³ , 28 m³ , 45 m³ ve 50 m³ gibi değişik kapasitede Sistem LNG tankerleriyle İpragaz müşterilerin tank sahası erişebilirlik problemlerini en aza indirecek esnek bir tanker ikmal olanağı sunar. Aynı zamanda devreye alınan sayaçlı ve pompalı tankerlerle kısa sürede, düşük miktardaki Sistem LNG teslimatı yapmak da mümkündür.

İpragaz, LNG'de bir yeniliğe daha imza attı: Sistem LNG Compact. Bu yeni sistemle LNG, sadece yüksek yakıt tüketimi olan büyük işletmelere değil, aynı kullanım amaçlarına sahip daha küçük işletmelere de ulaşıyor.

İpragaz tarafından özel olarak geliştirilen sistem sayesinde, tüm tank sahası ekipmanı ve buharlaştırıcı, bir şasi üzerine konuluyor. Böylece Sistem LNG, küçük ölçekli Türk sanayi kuruluşlarının da hizmetine sunuluyor. Sistemin montajı kısa süre içinde ve işletme süreçlerini durdurmadan yapılabiliyor.

Müşteri tank sahası özelliğine ve tank sahası emniyet mesafesi kriterlerine göre tanklar dik ya da yatay şekilde şasi üzerine monte edilebilir. Gaz kaçağı algılama sistemleri; acil otomatik kapatma vanaları, gaz sıcaklığı takip ve kontrol sistemleri, kokulandırma sistemi, alt ve üst basınç alarm sistemiyle donatılmış olduğundan son derece güvenlidir. Gaz fazında depolama yapılan sistemlere kıyasla daha uzun aralıklarla ikmal yapılır, sistem daha az yer kaplar ve sabit depolama tankına dökme olarak yapılır. Tüm bu özellikler sayesinde işletmelerde rahatsızlık yaşanmaz.

Tankların üzerinde bulunan "Telemetri Sistemi" sayesinde tank seviyesi takibi ve dolayısıyla lojistik planlama İpragaz tarafından yapılır. LNG teslimatı sayaçlı tankerlerle yapılarak, teslimat sırasında irsaliyeli fatura müşteriye teslim edilir. Alınan ürünün tamamı kullanılacağından, müşteri açısından herhangi bir fire söz konusu değildir.