Teknik Emniyet ve Güvenlik


Teknik Emniyet ve Güvenlik
 • LNG tank ve LNG tanker boşaltma sahasına; işi olmayanlar ve eğitimsiz personel girmemelidir.
 • LNG ile ilgili personel, LNG tank ve LNG tanker boşaltma sahasına girmeden önce: LNG'ye (-161,5°C) aşırı soğuğa dayanıklı, Kişisel Koruyucu Ekipmanlarını (iş elbisesi, ayakkabı veya çizme, eldiven, gözlük, baret ve kulaklık) giyecektir.
 • LNG tank ve LNG tanker boşaltma sahasına; sigara, çakmak, cep telefonu, telsiz, ex-proof olmayan el feneri vb kıvılcım çıkartıcı cihazlarla girilmemelidir.
 • LNG tankı ve tanker boşaltma sahası içerisinde İpragaz yetkililerin haberi olmadan kaynak, elektrik, inşaat gibi ateşli çalışma izni gerektiren işler yapılmamalıdır.
 • LNG tankı ve tesisatlarında olabilecek bakım, arıza, test işlerine, İpragaz yetkililerinden eğitim almış ilgili personel tarafından müdahale edilmelidir.
 • LNG tankeri boşaltma esnasında kamyon tankerlerinin egzozlarına alev tutucu takılacak ve araç tekerlerine takoz koyulmalıdır.
 • Tanker boşaltma esnasında statik topraklama pensesi takılmalıdır.
 • LNG tanker boşaltma esnasında tanker şoförü kesinlikle aracını terk etmemelidir.
 • LNG tank hortum ve bağlantı elemanlarını sıkmak için kıvılcım çıkartmayan sarı çekiç ve anahtar kullanılmalıdır.
 • LNG tankı ve tanker boşaltma sahası içerisinde olası gaz kaçaklarının kontrolü için portatif
  ex-proof gaz dedektörleri olmalı ve günlük gaz kaçağı kontrol ölçümleri yapılmalıdır.
 • LNG tanklarının seviye - basınç değerleri düzenli olarak ölçülmeli ve bir forma yazılmalıdır.
 • LNG tankları tel örgü ve LNG tankeri üzerindeki ikaz işaretlerine "Ateşle Yaklaşmayınız", "Yanıcı ve Parlayıcı Madde", "Sigara içilmez" uyulmalıdır.
 • Ex saha içerisindeki tüm elektrikli cihazlar ex-proof olmalıdır.
 • LNG tank bölgesine yüksekliği kuvet betonuyla beraber 1,8 m tel örgü olmalıdır.
 • LNG tank bölgesi ile tanker boşaltma sahasında aşağıdaki sayılarda TSE standardlarına uygun potasyumbikorbanat içerikli KKT yangın söndürücüler (arabalılar TS EN 1866'e, portatif TS 862 EN 3'e uygun) bulunmalıdır.

 • - 10 m³'den büyük LNG tank sahası için, 2 adet 50 kg'lık arabalı, 2 adet 12 kg'lık portatif
  - 10 m³'ün altındaki LNG tank sahası için, 1 adet 50 kg'lık arabalı, 1 adet 12 kg'lık portatif
 • LNG tank, teçhizat ve ekipmanlarının bakım, arıza ve tadilatını, kaynak işlerini yapan elemanlar LNG hakkında eğitimli ve bilgili olmalıdır. Bu işlemleri yapan elemanlar sertifikalı ve yetkili olmalı ve yangın güvenlik eğitimi olmalıdır.
 • LNG kullanılmadığı zamanda LNG vanaları kapalı olmalı ve basınç kontrol edilmelidir. Tank basıncı 3 bar'a düşürülmelidir. Asla 5 bar'a çıkarılmamalıdır.
 • LNG kaçaklarında donan hattı ılık su ile çözerek rekor ve diğer işlemler için müdahale edilmelidir. Asla çıplak elle müdahale edilmemelidir.
 • LNG tankı 3 m çevresini ot veya yanıcı maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
 • LNG döküntülerinde; KKT yangın söndürücü ile müdahale edilmelidir. Ayrıca kum, toprak veya yüksek konsantrasyonlu sentetik köpüklede müdahale edilebilir.
 • LNG kaçaklarında çevredeki ateş kaynakları uzaklaştırılmalı, pulvarize suyla ortamdaki gazın konsantrasyonunu dağıtılmalıdır.
 • LNG bulaşmış koruyucu elbise ve eldivenler, kıvılcım çıkaran yerlere konmamalı, güvenli yerde çıkarılıp, havalandırılması sağlanmalıdır.
 • LNG yangınında, yangını söndürmek, tank ve tesisatını suyla soğutmak için yangın hidrant hortumları ile müdahale edilmelidir.
 • LNG tesisatında kullanılacak cihaz veya aletler yağdan uzak tutulmalıdır.
 • Yangın esnasında acilen itfaiyeye (110) ve 444 47 72 no'lu telefondan İpragaz yetkililerine haber veriniz.