LNG Tarifesi

2019 Yılı LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Satış Tarifesi :

Müşterilerimize uyguladığımız LNG satış fiyatları aşağıdaki tarifede belirtilen formül çerçevesinde hesaplanmaktadır.

LNG Satış Tarifesi = a + b + c + KDV

a : LNG Terminal Çıkış Fiyatı

b : ÖTV

c : İletim dahil şirket masraf payı ve ticari kar

"c", değişken bir çok maliyet kaleminden oluşmaktadır.

Burada;

  • Müşteri tüketim miktarı (Sm³ /yıl, Sm³ /ay, Sm³ /gün),
  • Müşteri işletmesinin LNG terminaline olan uzaklığı,
  • Müşteri işletmesinde şirketimizce yapılacak LNG tank, tank sahası ekipman ve tesisat yatırım büyüklüğü,
  • Müşteri LNG tankı kapasitesi,
  • Müşteri ödeme vadesi   

    gibi birçok faktörün etkisi dikkate alınmaktadır.

Açıklamalar :

1. 1 Sm³ doğal gaz, 15°C ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ doğal gaz hacmine eşittir.

2. Satış fiyatlarında, doğal gazın 9.155 kcal/Sm³ üst ısıl değeri esas alınmaktadır.