Sistem Kuruluşu


LNG Sistem Kuruluşu

1. Keşif yapılır.

İpragaz’ın uzman mühendis kadrosu, Dökme LNG Sistemi’nin kurulacağı sahanın ilgili mevzuatlara göre uygun olup olmadığını titizlikle inceler ve tesisin kurulum alanına karar verir.
2. Teklif ve sözleşme hazırlanır.

İpragaz’ın uzman mühendis kadrosu, Dökme LNG Tesisi’nin öngörülen fiziki şartlar dahilinde kurulum projelerini hazırlar. Hazırlanan kurulum projeleri doğrultusunda İpragaz Dökme LNG Sistemi’nin fiyat teklifi ve sözleşmesi hazırlanarak ilgili müşteriye sunulur.

 

LNG Sistem Kuruluşu

3. Tank temel inşaatı yapılır

Dökme LNG Sistemi depolama tankı için İpragaz uzmanlarının gözetiminde kurulum projesinde belirlenen alana tank havuzu ve tank temel kaidesi inşaat çalışmaları başlatılır. Tank temel kaidesi için hazırlanan hasır demir içine İpragaz tarafından temin edilen tank temel şablonu ve ankraj sapmaları yerleştirilir, topraklama tesisatları yapılır.


LNG Sistem Kuruluşu

4. Hasır demirli kalıp içine beton dökülür

Tank temel kaidesi için hazırlanan hasır demir kalıp içine projelerde belirtilen özellikte beton dökülerek tank sahası montaj için hazır hale getirilir.


LNG Sistem Kuruluşu

5. Tank ve diğer ekipmanlar sevk edilir

Tank sahasına sevk edilen LNG depolama tankı ve ekipmanlar montaj öncesinde uygun bir şekilde yerine indirilir.


LNG Sistem Kuruluşu

6. Tank vinç yardımıyla indirilir.

Tank sahasına sevk edilen LNG depolama tankı ve ekipmanlar montaj öncesinde uygun bir şekilde yerine indirilir.


LNG Sistem Kuruluşu

7. Tank ve sistem ekipmanları monte edilir

İpragaz’ın konusunda uzman teknik ekibi tank sahasına indirilen LNG depolama tankı ve diğer sistem ekipmanlarının montajını ilgili projeye uygun olarak yapar.


LNG Sistem Kuruluşu

8. Sistem emniyet elemanları monte edilir

Tank sahası montajı devam ederken, aynı zamanda İpragaz tarafından temin edilen emniyet ve güvenlik uyarı panosu ve sistemi montajı da tamamlanır.


LNG Sistem Kuruluşu

9. Sistem devreye alınır

Montajı tamamlanan Dökme LNG Tesisine İpragaz yetkili mühendisleri gözetiminde dolum yapılarak, sistem kullanıma hazır hale getirilir.


LNG Sistem Kuruluşu

10. Teorik eğitim verilir

İpragaz’ın uzman teknik kadrosu, kullanıma hazır hale gelen Dökme LNG Sistemi ile ilgili teorik eğitimleri ilgili müşteri personeline verir.


LNG Sistem Kuruluşu

11. Pratik eğitim verilir

İpragaz'ın uzman teknik kadrosu kullanıma hazır hale gelen Dökme LNG Sistemi ile ilgili uygulamalı eğitimleri ilgili müşteri personeline verir.


LNG Sistem Kuruluşu

12. Dökme LNG Sistemi kullanıma hazır

Dökme LNG sistemi artık kullanıma hazırdır. Tesis devreye alınarak müşterilerin Dökme LNG konforunu yaşamaları sağlanır.

İpragaz keşif aşamasından, sistemin kurulup kullanım aşamasına gelene ve bakım hizmetlerinin verilmesine kadar tüm işlemlerini müşterinin talebi dahilinde gerçekleştirerek tam hizmet sunar.