Nasıl Temin Edilir ?

Türkiye'ye ithal edilen LNG, Nijerya ve Cezayir'den özel tasarlanmış gemi tankerler ile getirilip, ülkemizdeki LNG terminallerinde depolanmaktadır.

Marmara Ereğlisi LNG Terminali 1989 - 1994 yılları arasında inşa edilmiştir. 66 Hektarlık bir alan üzerine kuruludur. Her biri 85.000 m³ olan 3 adet LNG depolama tankı, 40.000 ila 130.000 m³ kapasiteli gemilerin yanaşabileceği 300 m uzunluğunda bir iskelesi vardır. Terminalin, LNG'yi gazlaştırarak Ulusal İletim Şebekesi'ne enjekte etme kapasitesi yılda 6 milyar m³ , pik saatte 700.000 m³ /h'dir.

2006 yılı kış döneminde devreye alınan Türkiye'nin ikinci LNG Terminali İzmir Aliağa'da bulunmaktadır.

2005 yılı başından bugüne dek Botaş Marmara Ereğlisi LNG terminalinden alınan LNG'nin günlük ürün özellik raporlarına göre istatistiki değerler İpragaz kayıtlarına aşağıdaki şekilde girmiştir.


LNG


(*) 1 kg sıvı LNG'nin düzeltilmiş (S) m³ Doğal Gaz (9.155 kcal) cinsinden karşılığı


Terminalden itibaren, ürünün kamyon tankerlerle taşınması suretiyle LNG Tank sahasında depolanarak daha sonra tüketildiği operasyon aşağıda şematize edilmiştir.


LNG

  • LNG Kreyojenik şartlarda depo edilir ve iletilir. Kreyojenik, Yunanca "Kryos" kelimesinden gelmekte olup çok soğuk anlamına gelir. Sıvılaştırılmış endüstriyel ve medikal gazların depolama ve taşıma şartlarını belirler. LNG'nin sıcaklığı normal şartlar altında -150 °C civarındadır. İletim ve depolama basınçları 0 ila 5 bar arasındadır.
  • Gerek LNG Tanker tankları, gerekse sabit müşteri tankları kreyojenik olmalıdır. Kreyojenik Tanklar iç içe iki kaptan oluşmaktadır. İçteki paslanmaz tank, LNG depolamakta kullanılır. Dıştaki çelik tank izolasyon kabıdır. İki tank arasında izolasyon olarak vakumlanmış perlit bulunur. Tankların tamamında emniyet sistemleri olmalıdır. LNG, doğal gaz basınç düşürme istasyonuna 3 ila 4 bar arasında gönderilir. Tankın basınçlandırılması tank buharlaştırıcıları tarafından yapılır. Basınç, regülatör ve ekonomizer marifetiyle kontrol edilir.
  • Buharlaştırıcılar LNG yi sıvı fazdan gaz fazına dönüştürmek için kullanılır. Buharlaştırıcılar, LNG'yi ortam ısısını kullanarak gazlaştırıp tüketilmeye hazır hale getirirler. Geniş ısı transfer yüzeyleri sayesinde yüksek ısı değiştirme kabiliyetleri vardır. Tamamen alüminyumdan üretilmişlerdir. Hareketli parçaları olmadığından, bakım gerektirmezler.
  • Doğal gaz dâhili tesisatları EPDK teknik mevzuatına uygun olarak yapılmalıdır. Buharlaştırıcıların çıkışından itibaren, işletme içi yakma ünitelerine kadar olan 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonunu da dâhil LNG kullanımı ile ilgili tüm doğal gaz dahili tesisatı, EPDK'dan sertifika almış bir yapım firması tarafından EPDK, BOTAŞ veya bölgesinde yetkili Şehir Dağıtım Şirketi'nin standartlarına uygun olarak yine EPDK'dan sertifika almış bir müşavir firma kontrol ve denetiminde yapılmış olmalıdır.