Kullanım Alanları


LNG

LNG, enerji ihtiyacını farklı yakıtlar ile sağlayan yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmeler için ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde belirtilen gerek ve yeter şartların sağlanması durumunda her işletmede kolaylıkla uygulanabilmektedir.

LNG yüksek yanma verimi, temiz ve ekolojik yakıt özelliği, ekonomikliği ve güvenli/pratik kullanımı ile alternatif bir yakıt türüdür.

Boru hattının ulaşamadığı yerlerdeki yüksek tüketim kapasiteli işletmelerin tüketim noktalarında aranan çevre dostu ve ekonomik bir enerji kaynağıdır.
LNG

LNG'nin başlıca kullanım sahaları:

- Elektrik üretimi
- Kızgın yağ eldesi
- Sıcak hava eldesi
- Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
- Sıcak su ve kızgın su eldesi
- Buhar eldesi
- Pişirme ve kurutma fırınları
- Seramik ve cam sanayi
- Asfalt Plent - Asfalt Döküm

 LNG'nin piyasadaki alternatif yakıtlara göre alt ısıl değer üzerinden eşdeğerliliklerini gösteren dönüşüm tablosu aşağıda verilmiştir:


LNG