LNG Alım Satım Faturalandırma Esasları

LNG'nin Terminalden alınıp LNG kullanıcılarına satışı ancak EPDK'dan "Toptan Satış Lisansı" almış şirketlerce yapılabilir.

30 Aralık 2005 tarih, 26039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 615 nolu Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararına göre LNG alım satımında faturalama enerji değeri bazında (ya Sm³ yada kwh) olmalıdır.

LNG kamyon tankerleri LNG Terminal Sahasındaki kantarda boş ve dolu haliyle tartılır, iki tartı miktarı arasındaki fark Terminal tarafından satılan LNG nin kilogram cinsinden miktarı olarak değerlendirilir.

LNG Terminalinde gün başlangıcı olan saat 08:00'de önceki 24 saat boyunca, LNG'nin ağırlık miktarı, buna karşılık gelen toplam enerji değeri, bunun hesaplanmasında kullanılan üst ısıl değer ve rölatif yoğunluk bilgilerini içeren bir irsaliye Terminal tarafından düzenlenir ve aynı gün içinde Toptan Satış şirketine teslim edilir.

Rölatif yoğunluğu referans yoğunluğa dönüştürmede havanın yoğunluğu 1,2255 kg/ Sm³ değeri alınır. Kilogram biriminden LNG'nin içerdiği enerji miktarına dönüşüm için aşağıdaki formülden faydalanılır.


LNG Alım Satım Faturalandırma Esasları