Kurum Kültürü

Misyon

Biz İpragazlılar,

En emniyetli şekilde,
Müşteriyi mutlu kılan biçimde,
En düşük maliyette ve yüksek etkinlikle,
Daha fazla değer yaratıp, satış yaparak,


İnsanların enerji ihtiyaçlarını en güvenli ve kesintisiz olarak karşılamak suretiyle daha büyük bir İpragaz'ı yaratmak için varız.

Vizyon

Liderlik
Başarılı çalışmalarımız sonucunda ve her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olarak sektörel liderliğimizi devam ettirmek.

Takım Ruhu
Temel değerlere ve ortak hedeflere sahip olmak, değişime ayak uydurmaktansa değişim yaratmak.

Örnek Bir Şirket
Yasalara, çevreye, ahlaki ve insani değerlere saygı duyan örnek bir şirket kimliğini benimsemek.

Kurum
Mutlu çalışan-mutlu müşteri-mutlu hissedar dengesi içinde, herkesin parçası olmayı düşleyeceği bir kurum yaratmak.

Ortak Değerler

Ahlak
Yasalar, genel ahlak kuralları ve kurumsal çıkarlarımız doğrultusunda her zaman dürüst davranmak

Sorumluluk
Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, insiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek

Adalet
İnsanlara eşit değil, hak ettikleri gibi adil davranmak

Kararlılık

Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. Gereken kararları sürüncemede bırakmamak

Değer bilme ve saygı
İnsan ve emek kıymetini bilerek, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

Olgunluk ve alçakgönüllülük
Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak

Olumlu yaklaşım
Sorunları fırsata dönüştürebilmek ve çözüme taşıyabilmek

Öz Güven
Gerçekçi, tutarli ve dengeli bir yaklaşım içinde ortak gücümüze inanmak

Takım çalışması
İşbirliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek