Kariyer

Süreç Hedefleri

Kariyer
  • İş süreçlerinin akışını sürekli analiz ederek, entegre insan kaynakları anlayışı içerisinde, değişen ve gelişen organizasyonumuz için iyileştirici yöntemler geliştirmek ve uygulamak.
  • Tüm iş süreçlerini sistem yaklaşımı çerçevesinde gözlemleyerek; sistemde aksayan ve/veya işlevsel olmayan süreçleri güncellemek ve organizasyonel gelişime paralel yeni iş süreçlerini ekleyerek prosedürlerini oluşturmak.
  • İpragaz'ın vizyon ve misyonuna paralel, strateji ve hedeflerine uyumlu, organizasyonun ve personelin yetkinliklerini temel alan, uygulanabilir ve değerlendirilebilir insan kaynakları stratejilerini oluşturmak ve sürekli geliştirmek.
  • İpragaz'ın vizyon ve misyonuna paralel İnsan Kaynakları vizyon ve misyonunu tüm çalışmalarımızda gözeterek, organizasyon yapımız ve kültürümüz içerisinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak.