İpragaz Akademi

Günümüz iş yaşantısında firmalar arası en büyük rekabet unsuru ‘çalışanlar’dır. Bir adım ötesinde, markayı bulunduğu konuma getirenler yine o markanın çalışanlarıdır. Bu nedenle, son yıllarda tüm dünyada ve özellikle de ülkemizde insana yapılan yatırımda dikkat çekici şekilde bir artış gözlemlenmektedir. İpragaz olarak çalışanlarımıza yaptığımız yatırımları yeni bir boyuta taşımak maksadıyla tasarlanmış Akademi programımız kapsamında amacımız, İpragaz çalışanlarının yetkinliklerini, liderlik özelliklerini ve vizyoner bakış açılarını geliştirmektir. Şirket misyonumuzu ve ortak değerlerimizi destekleyen bu gelişim süreci, kişilerin bulundukları pozisyonlardaki iş tanımları ve gerekli yetkinliklere göre dizayn edilmiştir.

Vizyonumuz

İpragaz Akademi’nin farklı bakış açısıyla, inovatif teknikleri ve sürdürülebilir başarısıyla tüm sektörlerin akademi programlarına ilham vermek.

Misyonumuz

İpragaz Akademi'de öğrenme ve gelişimde fırsat eşitliği sağlayarak tüm çalışanların iş süreçlerini daha iyi hale getirmek, gelecek hedeflerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine fark yaratacak öğrenme deneyimleri sunmak.

İpragaz Akademisi, sınıf içi eğitimlerin yanı sıra değerlendirme merkezi ve geri bildirim süreçleri, atölye çalışmaları, uzaktan eğitim, koçluk ve sohbet toplantıları ile desteklenmektedir. Artık İpragaz’da insana yatırımın en önemli aşaması olan eğitim ve gelişim, şirket kültürümüzün değişmeyen bir parçası haline gelmiştir.