Toprak Üstü Tank Kurulumu


Toprak Üstü Tank Kurulumu

1. Keşif yapılır

İpragaz'ın LPG yetkili personel belgesine sahip uzman mühendis ve teknisyenleri, sistem LPG'nin kurulumunun gerçekleştirileceği sahanın ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığını titizlikle inceler, tesisin kurulum alanına karar verir.


Toprak Üstü Tank Kurulumu

2. Teklif ve sözleşme hazırlanır

İpragaz'ın uzman mühendis kadrosu, Sistem LPG'nin öngörülen fiziki şartlar dahilinde kurulum projelerini hazırlar.

Hazırlanan kurulum projeleri doğrultusunda sistem fiyat teklifi ve sözleşmesi hazırlanarak, müşteriye sunulur.

Toprak Üstü Tank Kurulumu

3. Tank zemin beton hazırlığı yapılır

İpragaz Sistem LPG depolama tankı için uzmanlar gözetiminde kurulum projesinde belirlenen alana tank temel betonu kaidesi inşaat çalışmaları başlatılır. Tank temel kaidesi için hazırlanan yere hasır demir konulup, projede belirtilen noktalara ankraj civataları yerleştirilerek uygun özellikte beton atılır.

Toprak Üstü Tank Kurulumu

4. LPG tankı nakledilir

LPG depolama tankı ve ekipmanları tank sahasına vinçli araçlarla sevk edilir.Toprak Üstü Tank Kurulumu

5. LPG tankı indirilir

LPG depolama tankı hazırlanan beton zemine ankraj saplamaları dikkate alınarak indirilir.
Toprak Üstü Tank Kurulumu

6. Ankrajlama yapılır

Ankraj saplamaları, termal gerilmelere ve sarsıntılara karşı standartlarda belirlenen şekilde somunlarla yerine sabitlenir..
Toprak Üstü Tank Kurulumu

7. Topraklama yapılır

Tank sabitlendikten sonra statik ve dinamik elektrik yüklerine karşı tankı ve tesisatı korumak için topraklama işlemi yapılır. Topraklama işlemi, tank ayağına bağlanan bakır çubukla gerçekleştirilir.


Toprak Üstü Tank Kurulumu

8. Tesisat montajı yapılır

Tank ile tüketim noktaları arasındaki dahili tesisat hattı montajı yapılır. Tank basıncını kullanım basıncına düşürmek için tank gaz fazı çıkışında 1. kademe regülatör kullanılır.Toprak Üstü Tank Kurulumu

9. Sistem LPG kullanıma hazırdır

Tüm montaj işlemleri tamamlandıktan sonra tank çevresine tel çit çekilip, uyarı ikaz levhaları asılarak LPG sistemi kullanıma hazır hale getirilir.

Gaz ikmali yapılıp gerekli eğitimler verilerek sistem müşteriye teslim edilir.