Sistem Kuruluşu

Toprak Altı Tank Kurulumu


Toprak Altı Tank Kurulumu

1. Öncelikle keşif yapılır.

İpragaz'ın LPG Yetkili Personel Belgesi'ne sahip uzman mühendis ve teknisyenleri, Sistem LPG'nin kurulumunun gerçekleştirileceği sahanın TS 1446 Standardı ve Binaların Yangında Korunması Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen güvenlik şartlarına uygun olup olmadığını titizlikle inceler, sistem ve kurulumun fiziki şartları dahilinde kurulum planını hazırlar.Toprak Altı Tank Kurulumu

2. Teklif ve sözleşme hazırlanır.

İpragaz'ın uzman mühendis kadrosu, Sistem LPG'nin öngörülen fiziki şartlar dahilinde kurulum projelerini hazırlar. Hazırlanan kurulum projeleri doğrultusunda sistem fiyat teklifi ve sözleşmesi hazırlanarak, müşteriye sunulur.

Toprak Altı Tank Kurulumu

3. Tank çukuru açılır.

Sistem LPG depolama tankı için İpragaz uzmanlarının gözetiminde keşif çalışmalarında belirlenen bölgeye tank çukuru açılır.Toprak Altı Tank Kurulumu

4. Ankraj saplamalı zemin betonu dökülür.

Tank çukurunun açılma işlemi tamamlandıktan sonra tankın yerleştirileceği hasır çelikli beton atılır ve ankraj saplamaları yerleştirilir.Toprak Altı Tank Kurulumu

5. Tank sevk edilerek, vinçle çukura indirilir.

Sistem LPG depolama tankı, vinçli kamyonla sahaya getirilerek, hazırlanan çukura, ankraj saplamaları dikkate alınarak indirilir.
Toprak Altı Tank Kurulumu

6. Tank ayaklarının ankrajlaması yapılır.

Yer altı suyundan kaynaklanabilecek tank hareketini önlemek için ankraj işlemleri tamamlanır.
Toprak Altı Tank Kurulumu

7. Tank kapağının montajı gerçekleştirilir.

Sistem LPG depolama tankının üzerinde yer alan ekipmanların korunması amacıyla tank kapağı montajı yapılır.
Toprak Altı Tank Kurulumu

8. Katodik koruma montajı yapılır.

Tankların korozyondan zarar görmesini engellemek için katodik koruma metodu uygulanır. Bu sistemde kullanılan kurban anot metal iyon transferini üzerine alır ve tankın korozyona uğramasını engeller.


Toprak Altı Tank Kurulumu

9. Tank çukuru dolgusu yapılır.

Sistem LPG'nin depolama tankı montaj işlemleri tamamlandıktan sonra çukur, korozif olmayan kum ile doldurulur.Toprak Altı Tank Kurulumu

10. Tesisat kanalı çukuru açılarak, tesisat montajı yapılır.

Tesisat kanalı çukuru açılarak, tesisat montajına bağlanır. Yer altına yapılan boru donanımı, toprak özellikleri dikkate alınarak, korozyona karşı korunur.Toprak Altı Tank Kurulumu

11. Bina girişlerine 2. kademe regülasyon kutusu yerleştirilerek tesisat bağlantıları yapılır.

 Toprak Altı Tank Kurulumu

12. Sistem LPG kullanıma hazırdır.

Gaz ikmali yapılır. Gerekli eğitimler verilerek sistem müşteriye teslim edilir.